6Kamp Sterksel

Inschrijven

Lees voor u zich aanmeld het 6kamp regelement goed door. Klik hier om het te downloaden.

  • Ieder team dient te bestaan uit 1 team captain en 7 spelers waarvan minimaal 2 dames. Totaal
    aantal deelnemers per team is maximaal 10 personen en 1 captain.
  • Opgave formulieren dienen voor 1 September te zijn ingevuld.
  • Kosten voor deelname bedragen 50 euro per team. Opgave wordt pas definitief bij betaling.
    Rabobank rekeningnummer NL85 RABO 0111 8862 79 stichting jeugdbelangen ovv zeskamp
    sterksel en teamnaam.