Aanmelden

Download hier het regelement en het inschrijfformulier.
Wees snel want vol = vol

Het regelement: Klik hier.
Het inschrijfformulier: Klik hier.

Reglement Zeskamp Sterksel

 1. Ieder team dient te bestaan uit 1 team captain en 7 spelers waarvan minimaal 2 dames. Totaal aantal deelnemers per team is maximaal 10 personen en 1 captain.

 2. Opgave formulieren dienen voor 1 September zijn ingeleverd door deze te mailen naar: info@6kampsterksel.nl

 3. Er dient een joker gemaakt te worden van een herkenbaar item voor het team. Deze dient voor het verkrijgen van extra punten op 1 spelonderdeel waar de joker op ingezet wordt.

 4. De punten behaald op de proef waar de joker is ingezet tellen dubbel. De joker kan alleen ingezet worden op de spellen van de zondag.

 5. Elk team dient te zorgen voor uniforme kleding. Deze kleding dient men, met uitzondering van de waterproeven, te dragen.

 6. Gymschoenen zijn verplicht. Spikes of voetbalschoenen mogen niet gedragen worden.

 7. Draag dus gepaste kleding en neem een set mee voor ´s avonds.

 8. Elk team dient steeds tijdig bij het desbetreffende spel aanwezig te zijn. Te laat komen kan leiden tot diskwalificatie.

 9. Alle ploegen dienen op zondag ochtend uiterlijk om 10:00u aanwezig te zijn. Op de zaterdagavond rond 21.15 is er tijdens de feestavond een voorronde waar de eerste punten behaald kunnen worden voor de 6kamp.

 10. De jury beslist over de behaalde resultaten bij de spelen.

 11. Bij meningsverschillen kan alleen de captain in beklag gaan bij de hoofdscheidsrechter in de jurytent.

 12. Wanneer bij de einduitslag 2 of meer ploegen gelijk zijn geëindigd, beslist het aantal hoogste klasseringen.

 13. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen en/of ongevallen.

 14. De spelen worden bekend gemaakt aan de deelnemers na opgave.

 15. Het vast leggen van persoonlijke gegevens is beperkt tot hetgeen door u vermeld op de opgavenformulieren. Bij inschrijving gaat u akkoord met de vastlegging en verwerking van deze gegevens. De brongegevens zijn enkel voor bestuursleden toegankelijk. Waarvan relevant worden gegevens gedeeld met de vrijwilligers van 6kamp Sterksel. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

 16. Kosten voor deelname bedragen 50 euro per team. Opgave wordt pas definitief bij betaling. Rabobank rekeningnummer NL85 RABO 0111 8862 79 stichting jeugdbelangen ovv zeskamp sterksel en teamnaam.

 17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de hoofdscheidsrechters of het organiserend comité. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

 18. Deelname aan Zeskamp Sterksel is op eigen risico. De Organisatie en helpers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen die zich voordoen tijdens de Zeskamp.